Connect with us

Oh! Media

Sa’ad bin Muadz, Sahabat Yang Selamat Dari Himpitan Kubur

Umum

Sa’ad bin Muadz, Sahabat Yang Selamat Dari Himpitan Kubur

Soalan:
Siapakah Sa’ad bin Muadz?

Jawapan:
Nama beliau ialah Abu Umar Sa’ad bin Muadz bin al-Nu’man bin Imri’ al-Qais bin Yazid bin Abd al-Ashhal bin Jashm bin al-Harith bin al-Khazraj bin Amru bin Malik bin al-Aus al-Ansari al-Ausi al-Ashahli al-Madani. Ibunya Kabshah binti Rafi’ telah memeluk Islam dan ibunya sempat bertemu Rasulullah SAW.

Sa’ad telah memeluk Islam di tangan Mus’ab bin Umair RA ketika Nabi SAW mengutusnya sebelum Baginda SAW berhijrah ke Madinah untuk mengajar umat Islam di sana perkara-perkara berkaitan agama mereka. Sa’ad bin Mu’az telah wafat pada tahun peperangan al-Khandaq disebabkan kecederaan yang dialami ketika peperangan al-Khandaq. [Lihat: Tahzib al-Asma’ Wa al-Lughat, 214-215/1]

Sa’ad bin Mu’az telah wafat pada tahun kelima hijrah dan ketika itu ‘Arsy bergegar disebabkan kematian Sa’ad bin Mu’az. Hal ini dinyatakan di dalam hadith yang sahih sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah RA, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda:

اهْتَزَّ العَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ
“Bergegar ‘Arsy ketika kematian Sa’ad bin Muadz.” [Riwayat al-Bukhari (3803)]

Para ulama’ menyatakan hadith ini menunjukkan bahawa para malaikat bergembira dengan kedatangan Sa’ad bin Muadz melihat kepada kedudukannya. Di dalam riwayat yang lain, ada diceritakan berkaitan kematian Sa’ad bin Muadz dan perkara tersebut merupakan di antara kelebihan serta kemulian yang terdapat pada beliau:

Daripada Anas bin Malik RA berkata, apabila diusung jenazah Sa’ad bin Muadz maka berkata orang munafiq: “Alangkah ringannya jenazahnya ini. Dan ini adalah akibat penghakimannya terhadap Bani Quraizah.” Maka perkara ini sampai kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ المَلَائِكَةَ كَانَتْ تَحْمِلُهُ
“Sesungguhnya para malaikat yang mengusung jenazahnya.” [Riwayat al-Tirmidzi (3849), Imam al-Tirmidzi menilai hadith ini sebagai hasan sahih gharib]

Adapun berkaitan kisah Sa’ad bin Muadz dihimpit dengan kubur disebabkan air kecil ada disebutkan di dalam kitab al-Tazkirah oleh Imam al-Qurthubi dan juga di dalam kitab Syarh al-Sudur oleh Imam al-Suyuthi. Begitu juga, ia dinukilkan oleh Imam Ibn Sa’ad di dalam Tabaqatnya. Akan tetapi, kisah atau riwayat tersebut dikritik riwayat oleh Imam Ibn al-Jauzi. Beliau mengatakan bahawa riwayat tersebut adalah maqtu’ kerana sanadnya terputus disebabkan al-Hasan tidak sempat bertemu dengan Sa’ad. Di samping itu juga, salah seorang perawi bernama Abu Sufyan Tharif bin Syihab merupakan seorang perawi yang matruk (ditinggalkan riwayatnya) sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Nasa’ie. [Lihat: al-Mawdhu’at, 234/3]

Di samping itu, Al-Hafiz Ibn Kathir ada menukilkan pandangan Imam al-Baihaqi berkaitan riwayat Sa’ad bin Muadz tidak menyucikan air kencingnya dengan betul sebagai athar (riwayat) yang ganjil. [Lihat: al-Bidayah wa al-Nihayah, 147/4]

Tambahan pula, Imam al-Zahabi menyatakan riwayat tersebut adalah muqathi’ (terputus). [Lihat: Siyar A’lam al-Nubala’, 182/3]

Begitu juga, Syeikh Syu’aib al-Arna’outh menilai riwayat Ibn Sa’ad di dalam al-Tabaqat adalah dha’if ketika beliau mentahqiqkan Siyar A’lam a;-Nubala’.

Justeru, kami juga cenderung kepada pandangan yang menyatakan bahawa kisah atau riwayat tersebut adalah dha’if kerana sanadnya terputus dan terdapat perawi yang dipertikaikan akan kethiqahannya dalam meriwayatkan hadith. Walaupun begitu, terdapat riwayat sahih yang menceritakan tentang kaitan Sa’ad bin Muadz dengan himpitan kubur ini seperti yang akan kami nyatakan di bawah ini. Akan tetapi, kita sepatutnya memahami dengan pemahaman yang tepat lagi betul. Antara riwayat tersebut adalah:

Daripada Ibn ‘Abbas R.anhuma, bahawa Nabi SAW bersabda ketika Baginda SAW duduk di kubur Sa’ad bin Muadz saat pengkebumiannya:

لَوْ نَجَا أَحَدٌ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ لَنَجَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَلَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ رُخِّيَ عَنْهُ
“Seandainya seseorang terselamat dari himpitan kubur, maka Sa’ad bin Muadz telah selamat. Dia telah dihimpit kemudian dilepaskan daripadanya.” [Riwayat al-Thabarani di dalam al-Mu’jam al-Kabir (10827)]

Daripada Aisyah R.anha, bahawa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً، لَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مِنْهَا نَجَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ
“Sesungguhnya kubur memiliki himpitan, jika seseorang itu terselamat daripadanya, maka Sa’ad ibn Muadz juga terselamat.” [Riwayat Ahmad (24663), Syeikh Syu’aib al-Arna’outh menyatakan hadith ini adalah sahih]

Antara makna yang boleh difahami daripada kedua hadith di atas, ia menunjukkan bahawa Allah SWT telah menetapkan himpitan kubur buat setiap orang yang meninggal dunia. Jika seseorang itu terselamat daripadanya maka itu merupakan kelebihan baginya di sisi Allah dan dekatnya hubungan si mati dengan Allah SWT. Untuk itu, Sa’ad bin Muadz merupakan salah seorang yang terselamat daripada himpitan tersebut. Untuk itu, hadith-hadith tersebut menunjukkan akan ketinggian kedudukan Sa’ad bin Muadz di dalam Islam setelah beliau menempuh berbagai ujian semata-mata untuk meninggikan agama Allah serta menyelamatkan Baginda SAW.

Penutup

Kesimpulannya, Sa’ad bin Muadz merupakan salah seorang sahabat yang mulia dan agung. Untuk itu, Allah SWT telah memberinya penghormatan serta kemuliaan yang amat luar biasa sehingga ‘Arsy Allah SWT bergegar pada hari kewafatannya. Adapun, berkaitan riwayat dan kisah Sa’ad bin Muadz diazab dengan himpitan kubur disebabkan beliau tidak menjaga atau menyucikan air kencingnya adalah dhaif sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut berkaitan himpitan kubur, bolehlah layari laman web rasmi kami dengan merujuk kepada artikel yang telah kami keluarkan iaitu Irsyad al-Hadith siri ke-290. Akhirnya, semoga Allah SWT menyelamatkan kita semua daripada fitnah kubur serta menggolongkan kita semua bersama orang-orang yang soleh. Amin.

Wallahua’lam.

+ Mufti Wilayah Persekutuan

Penjinak sepenuh masa di Oh! Media. Telah mencipta Oh! Media sejak dari dalam perut mak lagi. Hi Awak!

Comments

Lagi dalam kategori Umum

Trending

ITTIFY

To Top